iS Vote

iS Vote

System do zarządzania obradami

Dla Biura Rady

 • intuicyjny kreator obrad,
 • automatyczne generowanie imiennych zaproszeń,
 • automatyczne tworzenie dokumentacji po obradach,
 • rozdysponowanie materiałów,
 • repozytorium
  (materiałów, protokołów, uchwał, obrad),
 • powiadamianie (SMS, e-mail)

Dla Radnych

 • moduł przewodniczącego do prowadzenia porządku obrad,
 • moduł głosowania,
 • interpelacje,
 • moduł dyskusji,
 • dostęp do repozytorium
  (archiwalne obrady, uchwały, materiały)

Dla Obywateli

 • konsultacje społeczne
  (np. budżet obywatelski),
 • możliwość rozbudowy o Streaming Video z sesji dla mieszkańców

Moduły

Opis modułów systemu do zarządzania obradami
device
 • Biuro Rady

  Moduł pozwala na wysłanie zaproszeń , planu obrad oraz udostępnianie radnym dokumentacji, która omawiana będzie podczas najbliższego posiedzenia Rady. Osoba obsługująca Biuro Rady ma możliwość tworzenia grup odbiorców i decydowaniu o tym jakie informacje trafiają do poszczególnych osób. Po udostępnieniu informacji pojawiają się one bezpośrednio na urządzeniach członków Rady.

 • Radni

  Każdy Radny ma dostęp do nowych i archiwalnych dokumentów udostępnianych przez Biuro Rady. Dzięki połączeniu on-line, informację trafiają do Radnego w czasie rzeczywistym. Każdy Radny ma również możliwość zgłoszenia do Biura Rady swoich uwag na temat ich przebiegu, omawianych spraw, a także wysłać dodatkowe dokumenty, które mogłyby być poruszone podczas obrad. W trakcie Radny ma możliwość głosowania, oraz poproszenia Przewodniczącego o zabranie głosu w omawianej sprawie.

 • Przewodniczący

  Rozszerzenie modułu Radnego, dedykowane dla Przewodniczącego Rady, pozwalający na organizację przebiegu całego posiedzenia. Wszystkie działania wyświetlane są na ekranie projektora, dzięki czemu są widoczne dla pozostałych uczestników. Przewodniczący zarządza porządkiem obrad, czuwa nad przebiegiem dyskusji, oraz głosowania.

Kontakt

NAPISZ DO NAS

Jeśli chcesz wysłać wiadomość za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiemy pocztą elektroniczną bądź skontaktuje się z Tobą telefonicznie nasz konsultant.


Imię i Nazwisko

Adres email

Tytuł

Treść